hello world!

CROSSROADS

Alle unsere Prozesse können auf Deutsch durchgeführt werden.
CONTACT US

Våre rådgivere

Kjell Johnsen

RÅDGIVER
Kjell Johnsen har over 20 års toppledererfaring på operativt og strategisk nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor det private næringsliv, spesielt innen bransjene media, finans og event. Han har gjennomført flere store oppkjøps-, fusjons-, omstillings- og endringsprosesser i Norge, Norden og Øst Europa. I tillegg har han også ledelseserfaring fra styreverv innen Norsk toppidrett og ideelle organisasjoner. De siste 9 årene har han vært rådgiver og Managing partner i et av Norges ledende selskaper innen karriererådgivning for ledere.
kj@crossroads.as
+47 901 31 301

Anne-Christine Markset

RÅDGIVER
Anne-Christine Markset gir persontilpasset veiledning om faktorer og sammenhenger som påvirker yteevne og helse. Hun tilbyr sine tjenester til ledere og andre med høye krav til prestasjoner. I sin praksis er hun samtalepartner/sparringspartner om arbeid, livet og helsen, med de utfordringer og eventuelle bekymringer man har. Anne-Christine har lang og bred erfaring som lege og leder. Hun har omfattende erfaring som bedriftslege med særskilt vekt på forholdet mellom arbeid, livsstil og helse i kunnskaps- og kompetansebedrifter. Hun har vært medisinsk ansvarlig for tjenester til en rekke virksomheter i både privat og offentlig sektor, og er bedriftslege for Norges Høyesterett.
acm@crossroads.as
+47 952 29 904

Christian Blaauw

RÅDGIVER
Blaauw har omfattende erfaring både fra rekruttering av ledere, som rådgiver og som linjeleder. Han har flere utenlandsopphold bak seg både under utdanning og i arbeidslivet. Han har vært kjedeleder i syv år, bygget opp den norske delen av et internasjonalt rådgiverfirma og vært partner/rådgiver i ISCO Group i 23 år. Han har hatt ansvar for krevende lederevalueringer og rekrutteringer. Blaauw benyttes ofte som samtalepartner for ledere med karriere- og kompetanseutfordringer. I tillegg har han ofte deltatt ved oppkjøp og omorganiseringer for å få på plass formålstjenlig organisering, lederskap og kompetanse.
cb@crossroads.as
+47 900 40 301
cb@crossroads.askj@crossroads.as
homephoneenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram