Riktig
karrierevei

Crossroads er et spesialisert firma som hjelper både bedrifter og ledere med krevende og profesjonell karriererådgivning. På denne måten ønsker vi å bidra til et smidigere arbeidsmarked, bedre motivasjon og økt produktivitet i næringslivet.

Våre produkter

Vi påtar oss kun oppdrag med «skreddersøm». Dette betyr at vi leverer prosesser nøye tilpasset den enkelte person og situasjon.

Career Management

Vi følger og bistår ledere som vil gjøre en karriereendring. Dette gjelder både de som selv tar initiative til denne type omstilling og de som må gjøre dette pga omstillinger eller avslutning av arbeidsforhold hos arbeidsgiver.

Vi møter den enkelte leder individuelt og tilbyr kun skreddersydde programmer, fra dagens situasjon og frem til ny stilling.

Det legges betydelig vekt på å ringe inn riktig utfordring for den enkelte i neste fase. Ved behov kobler vi inn spisskompetanse f.eks. innen kommunikasjonstrening, juridisk kompetanse, helhetlig helse og økonomisk rådgivning.

Vi garanterer deg at vi kjenner vår profesjonelle rolle og arbeidsmarkedet for ledere svært godt. Vi vil alltid vil ha som mål å spille deg god innenfor de rammer du har og de rammer du velger.

Career Development

Vi forsterker ledere i deres hverdag og i deres karriereutvikling, primært ved å benytte økt selvinnsikt og bevisstgjøring som underlag for utøvelse av godt lederskap. For å vinne din tillit må vi møte deg der du er og samtidig gi deg nye impulser. Vi benytter her vår brede erfaring og vår ærlighet i beste mening.

Du vil møte flere av våre rådgivere underveis. Mange ledere har gjennomført imponerende ledertrening og utviklingstiltak gjennom karriereforløpet. Ofte har dette ført til økt kunnskap uten at det nødvendigvis har ført til personlig utvikling i lederrollen. Vi fokuserer på nettopp dette området.

After audit

Eiere og ledere gjennomfører krevende evalueringer av ledere og organisering for å sikre optimal beredskap opp mot strategi, budsjetter og øvrige rammebetingelser.

Dette skjer ved en rekke anledninger som, f.eks. oppkjøp, fusjon eller ved periodiske “Business Reviews”. Ikke alle kan bli med videre i dagens stilling. Vi bistår disse lederne med å finne nye karrieremuligheter, internt eller eksternt.

Den krevende referansen

Alle i arbeidsmarkedet vet at referanser høyst sannsynlig vil bli sjekket. Alle gode rutiner tilsier at rekrutterer snakker med oppgitte eller egne referenter. Dess flere – dess bedre, vil mange si.

Empowering Health

Ledere lever med stort press og et betydelig ansvar. Ledere som har kontroll på sine oppgaver er robuste og vitale. Dette gir den kapasitet og motivasjon som er nødvendig. Hos oss får du, sammen med en erfaren lege og leder, en grundig gjennomgang av de avgjørende faktorene for nettopp dette.

Du får en unik analyse og sparring på bl.a. kosthold, søvnmønster, restitusjon, medisinbruk, stresshåndtering og trening. På denne måten kan du få de innspill som gir deg trygghet for at dine ambisjoner er oppnåelige.

Reality Check

Mange ledere er usikre på hvordan de blir oppfattet i markedet. I dette programmet vil du møte ledermarkedets evaluering av deg som den leder du er i dag. Du får møte de evalueringer som markedet benytter, i krevende og trygge omgivelser.

Gjennom programmet vil du modne på din markedsverdi, din motivasjon og dine særtrekk. Mellom møtene vil du arbeide med oppgaver som vil øke din selvinnsikt og skjerpe dine prioriteringer. Avslutningsvis får du en klar status fra vår side over dine mest aktuelle karrierespor med tilhørende handlingsplaner.

Input on Career matters

Dersom du eller din bedrift har utfordringer eller ambisjoner innen Karriereområdet, håper vi på din henvendelse.

Kanskje kan vi utvide ditt beslutningsunderlag og/eller bidra til å forsterke dine planer. Hvis ikke, vil vi si klart fra.

CROSSROADS

Vårt DNA

Våre rådgivere har alltid både leder- og rådgivererfaring fra profesjonelle bedrifter. Vi er godt kjent med de evalueringer, metoder og de verktøy som benyttes når ledere skal skifte stilling. Dette gjelder både i det åpne markedet og internt i bedriftene.

Vi påtar oss kun oppdrag med «skreddersøm». Dette betyr at vi leverer prosesser nøye tilpasset den enkelte person og situasjon. Våre kandidater møter alltid minst to av våre rådgivere for å benytte vår faglighet optimalt og for å bredde beslutningsunderlaget tilstrekkelig.

Vi har «passion» for vårt fag og stor respekt for andres unike situasjon. Det er krevende og forpliktende å gi råd på dette området. Det er også godt å ha med seg egne erfaringer fra det å vokse, både som ansatt, leder og som menneske.

Vi snakker ikke med store bokstaver. Samtidig kan vi være tydelige når det er nødvendig.

Våre rådigvere

Kjell Johnsen
RÅDGIVER

Kjell Johnsen har over 20 års toppledererfaring på operativt og strategisk nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor det private næringsliv, spesielt innen bransjene media, finans og event. Han har gjennomført flere store oppkjøps-, fusjons-, omstillings- og endringsprosesser i Norge, Norden og Øst Europa. I tillegg har han også ledelseserfaring fra styreverv innen Norsk toppidrett og ideelle organisasjoner. De siste 9 årene har han vært rådgiver og Managing partner i et av Norges ledende selskaper innen karriererådgivning for ledere.

kj@crossroads.as

+47 952 29 904
Anne-Christine Markset
RÅDGIVER

Anne-Christine Markset gir persontilpasset veiledning om faktorer og sammenhenger som påvirker yteevne og helse. Hun tilbyr sine tjenester til ledere og andre med høye krav til prestasjoner. I sin praksis er hun samtalepartner/sparringspartner om arbeid, livet og helsen, med de utfordringer og eventuelle bekymringer man har. Anne-Christine har lang og bred erfaring som lege og leder. Hun har omfattende erfaring som bedriftslege med særskilt vekt på forholdet mellom arbeid, livsstil og helse i kunnskaps- og kompetansebedrifter. Hun har vært medisinsk ansvarlig for tjenester til en rekke virksomheter i både privat og offentlig sektor, og er bedriftslege for Norges Høyesterett.

ac@crossroads.as
+47 952 29 904
Christian Blaauw
RÅDGIVER

Christian Blaauw har omfattende erfaring både fra rekruttering av ledere, som rådgiver og som linjeleder. Han har flere utenlandsopphold bak seg både under utdanning og i arbeidslivet. Han har vært kjedeleder i syv år, bygget opp den norske delen av et internasjonalt rådgiverfirma og vært partner/rådgiver i ISCO Group i 23 år. Han har hatt ansvar for krevende lederevalueringer og rekrutteringer. Christian benyttes ofte som samtalepartner for ledere med karriere- og kompetanseutfordringer. I tillegg har han ofte deltatt ved oppkjøp og omorganiseringer for å få på plass formålstjenlig organisering, lederskap og kompetanse.

cb@crossroads.as

+47 900 40 301

Gry Gautneb
RÅDGIVER

Gry Gautneb er jurist og har bakgrunn som HR direktør i bl.a. IBM, Storebrand ASA og Sparebank 1 Gruppen AS. Hun har lang erfaring som rådgiver for ledere. Gry dekker HRM generelt men har spesiell interesse for organisasjons- og lederutvikling som viktig forutsetning for bedrifters forretningsutvikling. Hun har erfaring fra konsernledergrupper i inn og utland og som strategisk rådgiver for toppsjef.

Gry kombinerer HR faget med forretningsmessig tenking og kjenner godt til samspillet mellom en bedrifts interne utviklingsprosesser og det eksterne ledermarkedet. Hun har også hatt ansvar for kulturutvikling og lederutviklingsprogrammer.

gg@crossroads.as

+47 928 63 755

SNAKK MED OSS

Ønsker du å treffe oss for en uforpliktende karriere prat?